KDnuggets Home :: News » 2012 » Jul » News Briefs  ( < Jun |  Aug > )
Latest News


Data Mining / Analytic News Briefs, Jul 2012

          


KDnuggets Home :: News » 2012 » Jul » News Briefs  ( < Jun |  Aug > )

Copyright © 2012 KDnuggets.  | SUBSCRIBE to KDnuggets News email  | Tweet Twitter | facebook Facebook | RSS RSS | About KDnuggets